من و مجلات رشد

همیشه بعد از خواندن مجلات رشد دلم می خواست برای خودم دفترچه ای را تهیه کنم و اسامی سایت ها و کتاب های معرفی شده و مطالب مفید و جالب ان را در مورد تکنولوژی و اطلاعاتی  را که بعد از خواندن مجلات کسب کرده بودم را در ان دفترچه گرد اورم.تا این که با خواندن بخشنامه ی جشنواره ی شکوفایی رشد در مدرسه جرقه ای در ذهن من زد که مطالب جالب را با موضوع بندی در یک وبلاگ بیاورم و در واقع با یک تیر دو نشان زنم.

/ 1 نظر / 17 بازدید

11