فلش کارت زبان انگلیسی

فلش کارت جالب برای اموزش لغات زبان سال اول دبیرستان را می توانید از لینک زیر دانلود کنید.

http://www.ksun.ir/downloads/yaddasht%20yearl.zip

/ 0 نظر / 34 بازدید